perjantai 21. maaliskuuta 2014

Ensimmäisen Gamificate-koulutuksen toteutus

Oppisopimustyyppisen koulutuksen tavoitteena on löytää uusia keinoja korkeakoulutettujen täydennyskoulutukseen. Tämän koulutustyypin erityispiirre on se, että työssä tapahtuvan oppimisen osuus on suuri verrattuna lähiopetukseen. Lisäksi tämä koulutus on tarjonnasamme selkeästi sellainen, että kohdealueen on koko Suomi. Meidän tulisi siis löytää keinoja siihen, että osallistuminen onnistuu Helsingistä Utsjoelle.

Kun ensimmäisen pelillistämiskoulutuksen ryhmä oli saatu valittua, huomasimme iloksemme sen, että olimme saaneet useamman yksityisyrittäjän mukaan. Pienestä yrityksestä on erittäin vaikea lähteä koulutukseen ja pidämme tätä merkkinä siitä, että olemme onnistuneet luomaan jotakin sellaista, jonka vuoksi yrittäjät olivat valmiita panostamaan tähän koulutukseen. Tarkoituksena on, että näiden mukana olevien yrittäjien ajatuksia tullaan esittelemään myöhemmin tässä blogissa.


 Kuva 1. Koulutuksen toteutus

Ensimmäisen koulutuksen runko rakentuu kymmeneen lähiopetuspäivään, joiden kouluttajina toimivat alan kärkikosaajat Suomessa. Näiden lähipäivien aiheet käsittelevät pelillistämistä eri näkökulmista. Niihin lähiopetuspäiviin, joissa järkevä toteutus on ollut mahdollista, on järjestetty myös etäyhteys ja luentotallenne on osallistujien katsottavissa jälkikäteen.


 Kuva 2. Koulutuksen läpivienti

Koulutukseen osallistujien taustat, työtehtävät ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia, joten toteutuksessa on pyritty huolehtimaan siitä, että työskentely voi suuntautua henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan. Jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen on osallistujat kirjoittavat 2-3 tekstiä joko blogiin tai omaan kansioon. Näistä teksteistä työstetään koulutuksen lopussa portfolio, joka auttaa tekemään näkyväksi sitä, miten koulutuksen aikana on opittu ja miten opittua on hyödynnetty työelämässä. Erityisesti blogitekstit myös mahdollistavat sen, että ryhmäläiset pystyvät jakamaan hyviä materiaaleja, joihin ovat törmänneet. Tämä toiminta on kurssin aikan pikku hiljaa siirtynyt koulutusryhmän omaan, salaiseen Facebook-ryhmään, joten seuraavassa koulutuksessa täytyy pohtia sitä, pitäisikö mahdollista Facebook-ryhmää  hyödyntää paremmin koulutuksen toteutuksessa.

Toinen työskentelyn taso on sovittu suoritettavaksi niin, että osallistujat valitsevat itselleen pienryhmät, jotka käyvät läpi kirjallisuutta ja työstävät sen pohjalta yhdessä teoriaa pelillistämisestä ja siihen olennaisesti liittyvistä asioista. Sosiaalinen kirjoittaminen on valittu työskentelymuodoksi, jotta pienryhmien sisällä syntyisi keskustelua ja tämä keskutelu edistäisi oman käyttöteorian muodostumista ensin pienryhmän sisällä ja lopulta koko ryhmän sisällä. Kaikki ryhmäläiset saavat nämä tuotokset käyttöönsä koulutuksen lopussa. 


Kuva 3. Koulutuksen oppimisympäristö


Gamificate-koulutuksen oppimisympäristön ytimen muodostavat Moodle, jota käytetään tiedostojen jakamiseen ja tiedottamiseen, sekä Adobe Connectpro, jonka kautta hoidetaan etäyhteydet ja luentotallenteet. Nämä välineet ovat siis koulutuksen järjestäjän tarjoamia. Koulutettavat  voivat oman valintansa mukaan hyödyntää vaikkapa blogipalveluita tai Googlen Driveä. Sen lisäksi heidän harkinnassaan ovat esimerkiksi näkyminen Pinterestissä, LinkedInissä tai Youtubessa. Facebook on ryhmäläisten toiveesta muodostunut sellaiseksi ympäristöksi, jota kaikki osallistujat käyttävät. Siellä onkin käyty paljon keskusteluja erilaisista käytännönjärjestelyihin liittyvistä asioista ja kuten aiemmin jo kirjoitin, jaettu erilaisia mielenkiintoisia linkkejä muulle ryhmälle.

Millainen on sitten tulevan Gamificate 2:sen toteutus? Varmasti jatkamme pitkälti tällä rakenteella. Tarkennuksia täytyy miettiä vielä siinä vaiheessa, kun näemme sen, millaiseksi osallistujaryhmä muotoutuu. Täytyy myös huolellisesti arvioida se, millainen kokonaisuus meille syntyi ja miten sitä voisi edelleen kehittää. Nyt sinulla onkin mahdollisuus vaikuttaa tulevan koulutuksen sisältöön! Jos sinulla herää ajatuksia siitä, mitä koulutuksessa olisi ehdottomasti käsiteltävä, otamme palautetta mielellämme vastaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti